Mikrocip Uygulama

Mikrocip can dostlarımızın kalıcı bir şekilde kimlikleştiren ve bir pirinç tanesi büyüklüğünde teknolojik bir üründür.

Mikrocip 15 haneli bir numara barındırmaktadır ve bu numaranın yeryüzünde bir eşi daha yoktur.

Bu tekrarlanmayan numara bir veri tabanına girilmekte ve can dostunuzla ilgili kimlik bilgileri burada kayıt altına alınmaktadır.

Mikrocipler veteriner hekiminiz tarafından uygulanmalıdır.

Uygulaması aşı uygulaması kadar basit ve ağrısızdır.

Kedi ve köpeklerde iki scapula (kürek kemiği) arasındaki bölgeye deri altına implante edilir.

Teknolojisi sayesinde mikrociplerin deri altındaki hareketleri minimalize edilir ve böylelikle deri altında göç etmesi engellenmektedir.